Chemie & Maatschappij Groep

De Chemie & Maatschappij Groep (CMG) stimuleert het nadenken en de discussie op gebieden waar chemie en samenleving elkaar raken. Daarnaast is zij intermediair tussen samenleving en de chemie in de communicatie over dergelijke onderwerpen. De CMG betrekt hierbij KNCV-leden, partnerorganisaties, industrie, universiteiten, media, beleidsmakers en het  publiek, o.a. door het uitdragen van de bevindingen van consultaties met experts en/of de KNCV-leden.

De CMG is een werkgroep van de KNCV, waartoe ook niet-KNCV-leden kunnen toetreden.

Voortbordurend op een enquete over de toekomst van de Nederlandse Chemie in 2014 onderzoekt de CMG op dit moment de mogelijkheden van de chemie bij de (chemische) opslag en conversie van overmaat duurzame energie.
De CMG werkt mee aan de totstandkoming van een gedragscode voor chemici.

Geinteresseerd in een van bovenstaande onderwerpen? neem contact op via cmg@kncv.nl!

CMG-Nieuws

Uitreiking KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs 2018 aan Dr Paul Smeets

Piet Bennema Kristalgroeiprijs.jpgdinsdag 16 oktober 2018 16:14 De Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei (NVKG), een van de secties binnen de KNCV, heeft op 3 oktober tijdens de NVKG-najaarsbijeenkomst de KNCV Piet Bennema Kristalgroeiprijs uitgereikt aan Paul Smeets. lees verder

Chemisch fysicus Stefan Vuckovic wint Dick Stufkens Prijs 2018

Stefan_Vuckovic_tcm214-893943.jpgdinsdag 16 oktober 2018 10:23 De Dick Stufkens Prijs 2018 voor het beste proefschrift van de Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC) is toegekend aan dr. Stefan Vuckovic. Hij ontwikkelde een geheel nieuwe aanpak voor de quantummechanische berekening van de energieën van atomen en moleculen. Zijn proefschrift legt de basis voor een veel nauwkeuriger modellering van geneesmiddelen, katalysatoren, zonnecellen en batterijen. lees verder

Erik Meij is de Slimste Scheikundige

Erik Meij Slimste Scheikundigedonderdag 11 oktober 2018 12:10 De Slimste Scheikundige van Nederland is Erik Meij, lerarenopleider scheikunde aan hogeschool Windesheim in Zwolle. In de finale wist hij de vijf andere finalisten achter zich te laten. lees verder

Leden KNCV in het zonnetje gezet

NH20181009-007.jpgdonderdag 11 oktober 2018 11:04 Ewine van Dishoeck, Rietje van Dam-Mieras, Bert Meijer en David Reinhoudt zijn 9 oktober, tijdens de Avond van de Chemie, benoemd tot erelid van de KNCV. Lene Hviid en Tom Gribnau werden gekroond tot lid van verdienste van de vereniging. Floris Rutjes, voorzitter van de KNCV, zette de leden in het zonnetje en reikte een oorkonde uit in theater Diligentia in Den Haag. lees verder

Vrouwelijke studenten nemen prijzen mee naar huis

Gouden Vlam uitreikingwoensdag 10 oktober 2018 11:26 Tijdens de Avond van de Chemie op 9 oktober heeft de KNCV een aantal scriptieprijzen uitgedeeld aan talentvolle studenten. De Gouden Vlam ging naar Margreet Heithuis, de Gouden Spatel werd gewonnen door Pascalle van Eijck en Michelle van der Helm ging met de Golden Master Award naar huis. lees verder