Chemie & Maatschappij Groep

De Chemie & Maatschappij Groep (CMG) stimuleert reflectie en discussie op terreinen waar chemie en samenleving elkaar raken. Daarnaast is zij een intermediair tussen de samenleving en chemie in de communicatie over dergelijke onderwerpen. De CMG betrekt hierbij KNCV-leden, partnerorganisaties, industrie, universiteiten, media, beleidsmakers en het bredere publiek. De CMG maakt samenvattingen van gesprekken tussen stakeholders en deelt bevindingen, op basis van consultaties met experts, met KNCV-secties en leden.

De CMG is een werkgroep van de KNCV. Er wordt regelmatig vergaderd en de CMG informeert haar leden-netwerk geregeld met een nieuwsbrief. Zowel leden als niet-leden van de KNCV kunnen lid worden van het netwerk. Als lid wordt u geïnformeerd over lopende projecten van de werkgroep. Ook kunt u, indien gewenst, bijdragen aan thema’s op basis  van uw expertise.

Ook in 2020 dienen en dienden zich veel maatschappelijke onderwerpen aan met een expliciete chemische component. Momenteel richt de CMG haar aandacht op: CO2-opslag en -utilisatie, plastic vervuiling, beschikbaarheid van generieke medicijnen, de stikstofcrisis, het coronavirus en publike discussies omtrent PFAS, PAA/granuliet. 

Bent u geïnteresseerd in ons werk of wilt u graag meedenken over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op via cmg@kncv.nl!

Registration

Registration page for the webcast on sustainable aviation:

https://cmg.kncv.nl/webcast

CMG webcast final version

CMG-Nieuws

Overlijden KNCV-erelid Roeland Nolte

Roeland Nolte-vierkant-zw.jpgvrijdag 16 februari 2024 08:50 Op 15 februari jl. is KNCV-erelid prof. Roeland Nolte op 79-jarige leeftijd overleden. Nolte vormde samen met prof. Ben Feringa, prof. Bert Meijer en prof. David Reinhoudt het zogenoemde Nederlands Gouden Kwartet op het gebied van supramoleculaire chemie. lees verder

Chemische reacties door middel van elektriciteit in plaats van chemicaliën

Maurits de Roo-screen.jpgdonderdag 15 februari 2024 08:36 Maurits de Roo zoekt een manier om moleculen te maken met elektriciteit zonder fossiele grondstoffen. lees verder

Profielkeuzecheck gelanceerd op scholierenplatform exactwatjezoekt.nl

Beeld profielkeuzecheck-2.jpgvrijdag 02 februari 2024 08:00 De komende weken is een spannende tijd voor veel leerlingen: de profielkeuze staat voor de deur! Domein Applied Science (DAS) en C3 geven havo- en vwo-leerlingen een steuntje in de rug met een online profielkeuzecheck. Centraal staat de vraag ‘Past een natuurprofiel bij mij?’. Met dit nieuwe onderdeel op exactwatjezoekt.nl hopen ze meer scholieren het vertrouwen te geven om exact te kiezen. lees verder

Chemische mysteries ontrafelen met nieuwe modellen

Pascal Vermeeren-screen.jpgdonderdag 01 februari 2024 12:00 Pascal Vermeeren ontwikkelt modellen (algoritmes) om de mysterieuze wereld van de oppervlaktechemie verder te ontdekken en ontrafelen. lees verder

PPG verlengt partnerschap met C3

PPG-C3-vierkant.jpgvrijdag 26 januari 2024 10:49 Met de uitreiking van een cheque van 120.000 euro van PPG aan Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3), is het partnerschap tussen PPG en C3 verlengd. De samenwerking is erop gericht om de komende twee jaar Nederlandse scholieren te ondersteunen en te inspireren voor school- en beroepskeuzes op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). lees verder