Chemie & Maatschappij Groep

De Chemie & Maatschappij Groep (CMG) stimuleert reflectie en discussie op terreinen waar chemie en samenleving elkaar raken. Daarnaast is zij een intermediair tussen de samenleving en chemie in de communicatie over dergelijke onderwerpen. De CMG betrekt hierbij KNCV-leden, partnerorganisaties, industrie, universiteiten, media, beleidsmakers en het bredere publiek. De CMG maakt samenvattingen van gesprekken tussen stakeholders en deelt bevindingen, op basis van consultaties met experts, met KNCV-secties en leden.

De CMG is een werkgroep van de KNCV. Er wordt regelmatig vergaderd en de CMG informeert haar leden-netwerk geregeld met een nieuwsbrief. Zowel leden als niet-leden van de KNCV kunnen lid worden van het netwerk. Als lid wordt u geïnformeerd over lopende projecten van de werkgroep. Ook kunt u, indien gewenst, bijdragen aan thema’s op basis  van uw expertise.

Ook in 2020 dienen en dienden zich veel maatschappelijke onderwerpen aan met een expliciete chemische component. Momenteel richt de CMG haar aandacht op: CO2-opslag en -utilisatie, plastic vervuiling, beschikbaarheid van generieke medicijnen, de stikstofcrisis, het coronavirus en publike discussies omtrent PFAS, PAA/granuliet. 

Bent u geïnteresseerd in ons werk of wilt u graag meedenken over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op via cmg@kncv.nl!

CMG-Nieuws

NNV ontvangt predicaat Koninklijk

NNV-2015.jpgdonderdag 22 april 2021 09:14 De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) is vanaf 16 april Koninklijk. Tijdens het online-evenement FYSICA 2021 overhandigde de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, symbolisch de oorkonde, die behoort bij het predicaat ‘Koninklijk’, aan de voorzitter van de NNV, Diederik Jekel. lees verder

Bart Bloemsaat uit Elst wint nationale EUSO 2021

SLO EUSO.jfifdonderdag 08 april 2021 12:01 Op 31 maart vond de nationale eindronde van de European Union Science Olympiad (EUSO) plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bart Bloemsaat uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen kwam als overtuigende winnaar uit de bus, door op alle drie de opdrachten de hoogste score te behalen. lees verder

Prof. Wijbe Nauta (postuum) en prof. Henk Timmerman benoemd tot bijzonder erelid van de EFMC

Prof Nauta (002).jpgwoensdag 24 maart 2021 09:41 Ter ere van haar 50 jaar bestaan heeft de toonaangevende organisatie European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) twee voormalige professoren van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd tot bijzonder erelid (EFMC Honorary Felllows). Met deze prestigieuze titel wordt de belangrijke rol van beide Farmacochemici voor het vakgebied benadrukt. lees verder

KNCV neemt uitgave vakblad C2W over van Bèta Publishers BV

C2W-overname-vierkant.jpgvrijdag 05 maart 2021 08:56 De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) neemt per 1 april de uitgave van de chemietitels over van Bèta Publishers BV. Tot het chemiecluster behoren bladen als C2W magazine, Mens en Molecule en Chemische Feitelijkheden. C2W magazine is in oplage en bereik het grootste magazine van Nederland gericht op professionals in de chemie, life sciences, farma, food, (bio)proces- en laboratoriumtechnologie. lees verder

Eye-opener van de week: Pamela Habibovic

Eyeopener Pamela Habibovic.jpgdonderdag 04 februari 2021 15:57 Botten bieden stevigheid aan ons lichaam, de exacte chemische samenstelling van botten is echter lastig na te bootsen. Toch zijn er slimme methodes om grote botschade te herstellen. Dat is waar Pamela Habibovic onderzoek naar doet: simpele korreltjes die patiënten kunnen helpen. lees verder