Chemie & Maatschappij Groep

De Chemie & Maatschappij Groep (CMG) stimuleert reflectie en discussie op terreinen waar chemie en samenleving elkaar raken. Daarnaast is zij een intermediair tussen de samenleving en chemie in de communicatie over dergelijke onderwerpen. De CMG betrekt hierbij KNCV-leden, partnerorganisaties, industrie, universiteiten, media, beleidsmakers en het bredere publiek. De CMG maakt samenvattingen van gesprekken tussen stakeholders en deelt bevindingen, op basis van consultaties met experts, met KNCV-secties en leden.

De CMG is een werkgroep van de KNCV. Er wordt regelmatig vergaderd en de CMG informeert haar leden-netwerk geregeld met een nieuwsbrief. Zowel leden als niet-leden van de KNCV kunnen lid worden van het netwerk. Als lid wordt u geïnformeerd over lopende projecten van de werkgroep. Ook kunt u, indien gewenst, bijdragen aan thema’s op basis  van uw expertise.

Ook in 2020 dienen en dienden zich veel maatschappelijke onderwerpen aan met een expliciete chemische component. Momenteel richt de CMG haar aandacht op: CO2-opslag en -utilisatie, plastic vervuiling, beschikbaarheid van generieke medicijnen, de stikstofcrisis, het coronavirus en publike discussies omtrent PFAS, PAA/granuliet. 

Bent u geïnteresseerd in ons werk of wilt u graag meedenken over bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op via cmg@kncv.nl!

Registration

Registration page for the webcast on sustainable aviation:

https://cmg.kncv.nl/webcast

CMG webcast final version

CMG-Nieuws

Scheuren in koolstofvezelcomposiet detecteren

Alina Chanaewa-screen.jpgdinsdag 05 december 2023 12:00 Vliegtuigen kunnen brandstof besparen als we ze lichter maken. Koolstofvezelcomposiet is licht en sterk, maar je moet het regelmatig testen op schade. Eddytec ontwikkelde een efficiënte methode om het materiaal snel te beoordelen. lees verder

Sisters in Science maken twaalf nieuwe uitlegfilmpjes over scheikunde

Sisters in science-nieuws-vierkant.jpgdonderdag 30 november 2023 11:01 De Sisters in Science, Mimi den Uijl, Noor Abdulhussain en Lotte Schreuders, lanceren op scholierenplatform exactwatjezoekt.nl hun derde serie scheikundefilmpjes met uitleg over elektrochemische cellen, atoomopbouw en chemisch rekenen. Met deze twaalf nieuwe filmpjes willen ze eraan bijdragen dat scheikunde voor iedereen toegankelijk en leuk wordt. In totaal bieden de Sisters nu 31 uitlegfilmpjes aan. Ze hopen hiermee scholieren te inspireren en te motiveren voor een bèta- of techniekprofiel te kiezen. De Universiteit van Amsterdam stelde de opname- en montagefaciliteiten beschikbaar. lees verder

Petra de Jongh wint Gilles Holst Medaille

Petra De Jongh-vierkant.jpgdonderdag 23 november 2023 11:45 Petra de Jongh, werkzaam aan de Universiteit Utrecht, ontvangt de Gilles Holst Medaille 2023. De jury prijst haar interdisciplinaire aanpak, haar onvermoeibare zoektocht naar kennis en de industriële toepassingen die voortkomen uit haar onderzoek naar nanomaterialen. Denk hierbij aan praktische, circulaire oplossingen voor een duurzame energietransitie en de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen. lees verder

Inzicht in de ontwikkeling van menselijke embryo's met stamcellen

Suzan Stelloo-screen.jpgdinsdag 21 november 2023 12:06 Heb je je ooit afgevraagd hoe je van een kleine bevruchte eicel een volmaakt mens bent geworden? Menselijke stamcellen kunnen onder specifieke omstandigheden embryo-achtige structuren vormen. Suzan Stelloo bestudeert eiwitten om meer te weten te komen over wat in dat stadium geboorteafwijkingen en ziekten veroorzaakt. lees verder

Het raadsel van chemische reacties ontsluieren

Harith Gurunarayanan-screen.jpgdinsdag 07 november 2023 11:19 Wist je dat we om producten als plastic en brandstoffen te maken een materiaal gebruiken dat we een katalysator noemen? Als we zouden begrijpen hoe deze katalysator werkt tijdens de chemische reactie, kunnen we zorgen dat hij zijn werk goed doet. Harith Gurunarayanan ontwikkelt een piepkleine sensor die moleculen die ontstaan tijdens reacties bij hoge temperatuur in real-time kan monitoren en analyseren. lees verder