Maatschappelijke discussie versterken over Plasticsoep en PFAS

In 2020 heeft de Chemie & Maatschappij Groep (CMG) meerdere studies uitgevoerd naar maatschappelijk belangrijke thema’s met een grote rol voor de chemie. De studie over geneesmiddelentekorten werd afgerond, hetgeen resulteerde in het artikel in C2W van april dit jaar van Carel Wreesman en Alle Bruggink.
Van de studies naar de 'Plastic Soep' en PFAS vindt u dit keer bijdragen.

Dit voorjaar heeft een strategische discussie met het KNCV-bestuur plaatsgevonden, waarvan uitkomst is dat de CMG nog meer als brug tussen samenleving en chemici wil optreden, geholpen door het KNCV-netwerk en het KNCV-bureau. We willen gezamenlijk ook nog meer dwarsverbanden tussen activiteiten ontwikkelen.
Bij het project “geneesmiddelentekort”, resulterend in het C2W-artikel en het webinar van 14 april, hebben we daar al invulling aangegeven. (zie evt. https://www.kncv.nl/webinars)
Voor nieuwe plannen zijn ook uw feedback en suggesties belangrijk!

We hopen elkaar in het komende jaar ook weer eens fysiek te kunnen begroeten!

Dit keer hebben we over de Plasticsoep een breed uitgewerkt concept-stuk, waarbij we proberen naast een elementaire beschrijving van het probleem ook de route naar een structurele oplossing te schetsen.
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en gedachten!

Naar het rapport

Daarnaast is er een start-notitie PFAS opgesteld, die we graag samen met u naar een hoger niveau tillen.
Wat zijn uw gedachten over het PFAS-probleem – hoe zou dat moeten worden aangepakt; wat voor keuzes zou u maken in de afweging tussen maximale veiligheid en het overeind houden van materialen met unieke eigenschappen?

Naar het rapport

In het CMG-bestuur wordt steeds nagedacht over nieuwe thema’s voor een activiteit.
Een lijstje van geopperde mogelijkheden:

  • rol van de chemie in verduurzaming en intensivering van de landbouw (b.v. optimalisatie van voedingsstoffen)
  • synthetische (‘solar’?) fuels & chemicals - brandstoffen of chemicaliën vanuit een duurzame bron
  • ‘designer drugs’
  • synthetische voedingsadditieven: voors en tegens
  • de Europese Green Deal en de betekenis voor de Nederlandse chemie-sector
  • uw idee?

Laat ons via een reply weten, wat volgens u een goed thema zou zijn en waarom!

Illustratie themas

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de CMG of aangegeven hebt de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Postadres:
Postbus 249
2260 AE Leidschendam

Bezoekadres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

www.kncv.nl

Copyright © 2019 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.